inauguracja_09Jeden z chrześcijańskich zespołów muzycznych, w jednej ze swoich piosenek odwołują się do Księgi Koheleta śpiewając, iż „Każda rzecz ma swój czas, każda sprawa pod niebem ma swą godzinę… Jest czas sadzenia i czas zbierania…”. Błogie, wakacyjne lato także i czas odpoczynku już za nami. Teraz przed oczami każdego studenta jawi się kolejny rok zdobywania wyżyn wzrastania w świętości.Rozpoczyna się kolejny „czas sadzenia”. Czas, w którym każdy może oddać się pielęgnacji tego, co przez cały rok zdobywa.

1 października br. na Łosiówce byliśmy świadkami rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. WSDTS swoją inauguracje roku zaczęła przy wspólnym stole eucharystycznym, gdyż „Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia”- jak w homilii podkreślił ks. Inspektor Marek Chrzan. Całej liturgii eucharystycznej, która była sprawowana o dary Ducha Świętego na nadchodzący rok akademicki dla całej kadry i studentów oraz za zmarłych Rektorów naszego seminarium: ks. bp Adama Śmigielskiego oraz ks. Stanisława Semika, przewodniczył ks. Radca Generalny Stefan Turansky SDB- Radca Regionu Europa Północ. Słowa powitania do zgromadzonych kapłanów, alumnów oraz zaproszonych gości skierował ks. Rektor Wojciech Krawczyk SDB, który zaakcentował, iż nadchodzący rok będzie „czasem budowania jedności między Bogiem, a ludźmi”. Wśród rozpoczynających bezpośrednio nowy rok akademicki: gronem formatorów, środowiskiem naukowym UPJPII, UKSW, studentów, byli także obecni ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak oraz Księża Wikariusze Inspektorów z Piły i Warszawy, Siostry Salezjanki oraz Salezjanie- Współpracownicy. Cała inauguracja przebiegała pod hasłem: „Kapłaństwo Chrystusa w charyzmacie ks. Bosko”.

W duchowości salezjańskiej jasno wyodrębnia się trzy stoły: stół eucharystyczny, wspólnotowy oraz posiłku. Toteż zaraz po modlitwie w kaplicy seminaryjnej, uczestnicy inauguracji w atmosferze jedności i radości spotkali się na wspólnej kawie, by tam dzielić się swoją osobą oraz swoimi doświadczeniami.
Następnie w auli seminaryjnej zabrzmiało „Gaude Mater”. Ta tradycyjna pieśń zaśpiewana przez seminaryjny chór Canticum pod przewodnictwem Pana Andrzeja Korzeniowskiego rozpoczęła oficjalne spotkanie środowiska akademickiego, gdzie przy stole prezydialnym zasiedli między innymi Ks. Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII o. Dariusz Kasprzak oraz prelegent wykładu inauguracyjnego „Wpatrując się w Chrystusa- Kapłana”- ks. prof. dr hab. Roman Pindel, który . Na koniec spotkania zabrzmiała pieśń radości: „Gaudeamus igitur”. Całą inaugurację uwieńczył stół przy wspólnym posiłku.

„Każda rzecz ma swój czas… Jest czas sadzenia i czas zbierania”. Cóż mi pozostało, jeśli tylko złożenie życzeń studentom WSDTS? W nadchodzącym roku życzymy wszystkim studentom dużo sił i pokory w przyjmowaniu Bożej Mądrości, owocnego przeżywania nowego roku akademickiego w duchu mądrości i rzetelnego odkrywania wiedzy teologicznej, a wszystkim wykładowcom oraz formatorom naszego seminarium życzymy pragnienia dzielenia się Miłością Bożą poprzez swoje talenty ze swoimi studentami.
Jarocin SDB

kalwaria09Październik jest miesiącem, który dla środowisk akademickich oznacza początek kolejnego roku pracy i zdobywania wiedzy. Na kilka dni przed jego rozpoczęciem kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkała się społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczelnia ta rozpoczyna swój pierwszy rok funkcjonowania właśnie jako Uniwersytet (status uczelni został zmieniony przez Papieża Benedykta XVI w czerwcu 2009 roku), który kontynuuje działalność Papieskiej Akademii Teologicznej.


Kalwaria Zebrzydowska to jedno z miejsc kojarzonych z osobą Papieża Polaka. Dlatego też trudno się dziwić, że jest to również miejsce do którego pielgrzymuje wspólnota uczelni noszącej imię Jana Pawła II. Do tej wspólnoty zalicza się także WSD Towarzystwa Salezjańskiego.


Dnia 30 września odbyła się I Pielgrzymka Uniwersytetu Papieskiego, która jest kontynuacją wieloletniej tradycji Akademii. Uczestniczyły w niej wspólnoty seminaryjne, które funkcjonują w ramach tejże uczelni oraz inni studenci tak świeccy jak i osoby życia konsekrowanego wielu zgromadzeń żeńskich.


Spotkanie rozpoczęła konferencja, którą wygłosił ks. dr hab. Dariusz Kasprzak, a której temat dotyczył konstytuowania stanu kapłańskiego w Kościele zwłaszcza w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa. Po jej zakończeniu rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, podczas której homilię wygłosił ks. dr Włodzimierz Skoczny . Następnie po dłuższej przerwie wszyscy zgromadzeni udali się na Dróżki Kalwaryjskie, aby odprawić Drogę Krzyżową kończącą pielgrzymkę.


Dla Wspólnoty Teologicznej był to niezwykle cenny czas chwil refleksji, wspólnej modlitwy i spotkania się z innymi seminarzystami.


kuba maciejewski SDB (art. 43)