15 Kwi / 2019

Dialogi o wychowaniu

Dnia 13 kwietnia 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie miały miejsce VII Dialogi o wychowaniu organizowane przez Inspektorię Krakowską św. Jacka, Salezjańskie Centrum Edukacyjne w Krakowie oraz Zespół Szkół Salezjański w Oświęcimiu. Tegoroczny temat brzmiał: „Teatr jako narzędzie wychowania”. […]

„Dobry Pasterz oddaje życie za owce” – tak brzmi tytuł tegorocznego Misterium Męki Pańskiej wystawianego na salezjańskiej scenie teatralnej przy ulicy Tynieckiej 39. Tak jak w ostatnich latach reżyserii podjął się Marcin Kobierski. […]

W ubiegłą niedzielę, tj. 21 lutego o godzinie 15:00 odbyła się premiera Misterium pasyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Misterium zatytułowane jest „Czy Ty jesteś Mesjaszem…?” Spektakl premierowy zgromadził wielu znakomitych gości i przełożonych z czterech inspektorii salezjańskich w Polsce oraz licznie przybyłe siostry zakonne, a także młodzież. W imieniu gospodarzy i alumnów wszystkich gości i zgromadzonych uczestników przywitał Rektor Seminarium Ksiądz Wojciech Krawczyk. Absolutna cisza i skupienie jakie obległo widownię, wytworzyło atmosferę modlitwy i refleksji nad nurtującym i często powracającym w spektaklu pytaniu: Kim dla Ciebie w życiu jest Jezus Chrystus? Gromkie brawa i owakcje ze strony uczestników podsumowały włożony trud i wyraziły wdzięczność za niemal dwugodzinną refleksję nad tajemnicą życia i śmierci. Po długich brawach Ks. Dyrektor podziękował Panu Reżyserowi Piotrowi Piesze za wyreżyserowanie misterium i opracowanie scenariusza oraz alumnom za poświęcony czas i trud związany z gotowością głoszenia Ewangelii w takiej formie. Na koniec zostały skierowane wyrazy podziękowania pod adresem małżonki Pana reżysera i ich syna Michała, który już po raz drugi użyczył swojego głosu do misterium. W słowach wdzięczności Pan Piotr Piecha wspomniał jeszcze o geście machnięcia chorągiewką biało-czerwoną trenera Hanna Lepisto, podczas skoków Adama Małysza na tegorocznej Olimpiadzie i sam nawiązał tym samym do gestu, który wykonał przed premierą za kulisami trzymając w dłoni Pismo Święte.

Misterium pasyjne wystawiane przy naszym seminarium jest tradycją sięgającą ponad 80 lat. Reżyserem naszego misterium i zarazem autorem scenariusza jest Pan Piotr Piecha, aktor Teatru Ludowego w Krakowie Nowej Hucie. Aktorami są wyłącznie alumni WSDTS. Każdy Rok Kościelny niesie ze sobą przesłanie ewangeliczne zaproponowane przez Kościół. Stąd właśnie nasze misterium jest każdego roku dostosowywane do potrzeb dzisiejszego widza i odbiorcy, zwłaszcza młodego. W tym roku pragniemy szczególnie podkreślić stan kapłański ukazując Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, który jest źródłem łask i przelewa je na nas przez ręce kapłanów. Jest to wyjątkowy czas, aby otoczyć troską i pamięcią modlitewną wszystkich powołanych do służby Bożej. Ponadto chcemy również odpowiedzieć na orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: abyśmy my, jako osoby konsekrowane zaangażowali się media, w służbie Słowu Bożemu. Dlatego w tegorocznym misterium pojawiają się środki masowego przekazu, jak kamera czy rzutnik multimedialny. Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy w świecie młodzieżowym torując nowe drogi komunikacji i otwarci na zdobycze technologii, korzystali ze środków społecznego przekazu „zapewniając zawsze wysoką jakość ludzkiego kontaktu oraz troskę o osoby i ich prawdziwe potrzeby duchowe; dając ludziom, żyjącym w tych naszych „cyfrowych” czasach, znaki niezbędne do rozpoznania Pana”. Troska o wychowanie młodego człowieka i prowadzenie go po drogach świętości w „świecie obrazu” jest dla nas Salezjanów zadaniem i wyzwaniem apostolskiego posłannictwa wytyczonego przez naszego założyciela Świętego Jana Bosko.

Propozycja misterium pasyjnego skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych i ma za cel pomóc w przeżywaniu codziennej wiary i spotkania z Bogiem. Spektakl Męki Pańskiej jest również formą modlitwy, dlatego też atmosfera ciszy i skupienia pobudza do refleksji oraz odpowiedzi na pytanie: Kim dla Ciebie w życiu jest Jezus Chrystus…?

Salezjanie z ulicy Tynieckiej 39 zapraszają do przeżycia misterium pasyjnego „Czy Ty jesteś Mesjaszem…?”

kl. Łukasz Krysmalski sdb

[…]