Author: » cmn

Wpisy

Kolejne Savionalia na Łosiówce, tym razem radość miarą świętości

Savionalia 2014 to 23. edycja Inspektorialnego Święta Młodych. Savionalia 2014 to również zakończenie przygotowań do jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko. Savionalia 2014 to spotkanie 1213 młodych osób z 27 placówek krakowskiej inspektorii. Wreszcie Savionalia 2014 to już historia…

Zwycięskie powołanie

U progów salezjańskich dziejów na ziemiach polskich kilka wydarzeń miało charakter wyraźnie opatrznościowy. Do takich można zaliczyć kapłaństwo i pobyt w dopiero rozwijającym swoje skrzydła zgromadzeniu salezjańskim księcia Augusta Czartoryskiego.

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUJA!

Niech Jezus Chrystus, Źródło i Dawca nowego życia, błogosławi nam i wszystkich których spotkamy. Niech w codzienności daje doświadczenie swej Miłości, która będzie wyzwalać prawdziwą chrześcijańską radość i dobroć serc! Bądźmy świadkami tej Miłości i dzielmy się Nią z innymi! Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy wspólnota seminaryjna z Łosiówki!

Książęca historia – bajka nie tylko dla dzieci

Kiedyś w jednym z największych i najwspanialszych miast Europy, w Paryżu, urodził się pewien mały chłopiec. Jego rodzice nadali mu piękne imię August, ale wszyscy zwracali się do niego Gucio. Niestety cała jego rodzina nie mieszkała w Polsce, którą bardzo kochała, lecz musiała się przenieść za granicę. Rodzice Gucia nazywali się Maria i Władysław, co […]