Łosiówka

Ustanowienie nowych lektorów

„Na początku było Słowo…” Nie jakieś tam „słowo”, ale Słowo Boga, Słowo, w którym On sam jest obecny, tak samo jak w tabernakulum, tak samo jak we wspólnocie, gdzie „dwaj albo trzej zgromadzeni są” w imię Jego. Ten sam Bóg, który uzdrawia, powołuje, obdarza życiem. Bóg jest obecny w swoim Słowie, nie w plamach atramentu na kartce papieru, ale w żywym, głoszonym Słowie. „… a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.”

11 marca, z rąk Księdza Inspektora Romana Jachimowicza przyjęliśmy posługę lektoratu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń, zaś słowo skierował do nas ks. Adam Paszek – wikariusz inspektora krakowskiego. Złośliwi mówią, że wreszcie wolno nam w seminarium robić to, co każdemu ministrantowi podczas mszy świętej: czytać czytania i trzymać patenę. Mówi się też, że możemy również poświęcić pokarmy na stół wielkanocny, a także maszyny rolnicze, co może przydać się w czasie wakacji. Czyli właściwie nic wielkiego. Można by nawet wobec tego zapytać, „czy było warto?”. Continue reading

Święto Boga Ojca Stworzyciela – relacja z sympozjum

W sobotę, 25 lutego 2017, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie odbyło się sympozjum poświęcone wydaniu książki „Święto Boga Ojca Założyciela”. Pozycja ta jest zbiorem referatów z sympozjów naukowo-artystycznych, będących kontynuacją słynnych festiwali piosenki religijnej „Sacrosong”. Autorami tego zbioru są ks. Andrzej Szpak SDB i Małgorzata Pelc. Continue reading

Kwartalny dzień skupienia

Duszpasterskie i misyjne nawrócenie Kościoła jest główną myślą pontyfikatu papieża Franciszka. Pisał o tym papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Ojciec Święty pisał, że zadaniem duszpasterzy jest „głoszenie Chrystusa”, które „oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń”. (EG 167) Continue reading