Misterium 2016

Misterium Męki Pańskiej
z Eucharystią w tle

„W nasze życie często wkrada się rutyna. Sytuacje, słowa, gesty wielokrotnie powtarzane potrafią stracić swoje znaczenie. To co dla nas powinno być „gorące” – staje się „letnie”…

W niniejszym spektaklu próbujemy na nowo spojrzeć na Misterium Męki Pańskiej ukrytym w Eucharystii.

Odkurzyć…

Odświeżyć…

Przeżyć…”

Marcin Kobierski – reżyser

 

 

W 2016 zagraliśmy dla Państwa:

13.02 (sobota) – 15:00 PREMIERA

14.02 (niedziela) – 13:00 i 15:30

20.02 (sobota) – 14:00 i 16:30

21.02 (niedziela) – 14:30

27.02 (sobota) – 14:00 i 16:30

28.02 (niedziela) – 13:00 i 15:30

05.03 (sobota) – 15:00

06.03 (niedziela) – 14:30

12.03 (sobota) – 14:00 i 16:30

13.03 (niedziela) – 13:00 i 15:30

19.03 (sobota)  – 10:30

Dziękujemy!