damian okroj

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Chęć. Decyzja. Zgłoszenie się. Wyjście. Radość. Milczenie. Noc. Ciemność. Walka. Ból. Cierpienie. Zdenerwowanie. Zniechęcenie. Krzyż. Nadzieja. I w końcu modlitwa. Siedmiu odważnych salezjanów z naszego seminarium wędrowało w tegorocznej edycji EDK. Ich serca były pełne nadziei oraz różnych intencji. Poszli, by naśladować Chrystusa, by zbliżyć się do Niego, by przełamać swe bariery, by doznać wyzwolenia dzięki modlitwie, wysiłkowi i niesieniu krzyża. Był to sposób przeżywania czasu Wielkiego Postu, który prowadzi przez umartwienia i wyrzeczenia do tajemnicy Zmartwychwstania. Continue reading

Jubileusz Reformacji

28 lutego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Eklezjologii Wydziału Teologicznego pod patronatem ks. kard. Gerharda L. Mullera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Dotyczyła ona zagadnienia: Kościół a jedność – 500-lecie reformacji. Głównym odpowiedzialnym był o. prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE. Continue reading

Kwartalny dzień skupienia

Duszpasterskie i misyjne nawrócenie Kościoła jest główną myślą pontyfikatu papieża Franciszka. Pisał o tym papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Ojciec Święty pisał, że zadaniem duszpasterzy jest „głoszenie Chrystusa”, które „oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń”. (EG 167) Continue reading

Czy święta Rodzina znajdzie dla siebie dach? – Jasełka na Łosiówce

Śpiew kolęd, sala wypełniona ludźmi, szept rozmów, przejmująca obecność rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz mali, zestresowani swą rolą do zagrania w tegorocznych jasełkach, aktorzy. To wszystko stworzyło po raz kolejny niepowtarzalną atmosferę Bożego Narodzenia. W naszym duszpasterstwie na Łosiówce 15 stycznia wróciliśmy do tajemnicy Bożego Narodzenia, przedstawiając jasełka. Wzięły w nich udział dzieci ze wspólnoty Rodzina Boga, scholanki, ministranci, rodzice, salezjanie oraz młodzież ze wspólnoty Ziemia Boga. Continue reading