dariusz bartocha

Zmiana warty!

Na czele każdej inspektorii stoi inspektor. Pełni on swoją posługę w jedności z Przełożonym Generalnym, z miłością i zmysłem duszpasterskim, mając na uwadze kształtowanie braterskiej wspólnoty inspektorialnej. Z pomocą swojej Rady animuje życie zakonne i działalność apostolską wspólnoty inspektorialnej, dba o formację członków, zwłaszcza nowicjuszów i młodych współbraci, kieruje i kontroluje administracją dóbr inspektorii i poszczególnych domów.

Te słowa z art. 161 Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego od 7 stycznia 2017 r. dotyczą ks. Adama Parszywki. W tym dniu w Krakowie miała miejsce szczególna uroczystość – instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka.  Continue reading

Wizytacja kanoniczna

„Inspektor będzie dbał o częste spotkania osobiste ze współbraćmi w duchu służby i braterskiej jedności. Raz do roku przeprowadzi ze szczególną starannością wizytację inspektorialną we wspólnotach.” – to słowa 146 artykułu Regulaminów Salezjańskich. Na ich podstawie w dniach 7 – 16 grudnia, ks. Inspektor Dariusz Bartocha przeprowadził w naszym domu wizytację kanoniczną.

Continue reading

Ustanowieni, by służyć

img_0206-kopiaKsiądz Bosko mawiał, że powołanych do zgromadzenia salezjańskiego przyprowadza Maryja. Dla podkreślenia tego faktu, wydarzenia związane z naszą formacją staramy się łączyć z uroczystościami ku Jej czci. Dlatego to właśnie 8 grudnia br. posługę akolitatu przyjęło dwunastu naszych współbraci: Continue reading

Na wieki Twój

Kopia _DSC0073Wielka radość! Wielkie szczęście! 05 czerwca nasz współbrat, Przemysław Malinowski, złożył swoją profesję wieczystą! Jest ona definitywnym oddaniem się Bogu oraz pełnym włączeniem do Zgromadzenia Salezjańskiego. Podczas uroczystej jutrzni śluby przyjął ks. inspektor Dariusz Bartocha. Continue reading

60 lat kapłaństwa

Kopia _DSC0104Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego
(Św. Jan Maria Vianney)

Sentencję tę, zaczerpniętą z wypowiedzi świętego proboszcza z Ars wciela w swoje życie salezjański kapłan Henryk Badura, który wraz ze wspólnotą seminaryjną i zaproszonymi gośćmi 3 czerwca świętował swoją sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. Continue reading