ekstremalna droga krzyżowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Chęć. Decyzja. Zgłoszenie się. Wyjście. Radość. Milczenie. Noc. Ciemność. Walka. Ból. Cierpienie. Zdenerwowanie. Zniechęcenie. Krzyż. Nadzieja. I w końcu modlitwa. Siedmiu odważnych salezjanów z naszego seminarium wędrowało w tegorocznej edycji EDK. Ich serca były pełne nadziei oraz różnych intencji. Poszli, by naśladować Chrystusa, by zbliżyć się do Niego, by przełamać swe bariery, by doznać wyzwolenia dzięki modlitwie, wysiłkowi i niesieniu krzyża. Był to sposób przeżywania czasu Wielkiego Postu, który prowadzi przez umartwienia i wyrzeczenia do tajemnicy Zmartwychwstania. Continue reading