Inspektor

Zmiana warty!

Na czele każdej inspektorii stoi inspektor. Pełni on swoją posługę w jedności z Przełożonym Generalnym, z miłością i zmysłem duszpasterskim, mając na uwadze kształtowanie braterskiej wspólnoty inspektorialnej. Z pomocą swojej Rady animuje życie zakonne i działalność apostolską wspólnoty inspektorialnej, dba o formację członków, zwłaszcza nowicjuszów i młodych współbraci, kieruje i kontroluje administracją dóbr inspektorii i poszczególnych domów.

Te słowa z art. 161 Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego od 7 stycznia 2017 r. dotyczą ks. Adama Parszywki. W tym dniu w Krakowie miała miejsce szczególna uroczystość – instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka.  Continue reading

Nowy Inspektor u tronu Matki

Kopia IMG_199711 czerwca 2016 roku w sercu inspektorii wrocławskiej – w sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze, odbyła się bardzo podniosła uroczystość, która zgromadziła całą lokalną Rodzinę Salezjańską, a także przełożonych i gości z różnych miejsc Polski.  Było to wprowadzenie na urząd nowego Przełożonego Inspektorii p.w. św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, ks. Jarosława Pizonia, a także podziękowanie dla jego poprzednika ks. Alfreda Lei. Continue reading

Konsultacje na nowego przełożonego

DSC_7937.NEFInspektora mianuje Przełożony Generalny za zgodą swej rady, po uprzedniej szerokiej konsultacji zainteresowanej inspektorii. Zgodnie z zaleceniami art. 162. naszych Konstytucji, dnia 22 kwietnia na Łosiówce odbyła się konsultacja na nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej.  Continue reading