Inspektoria Krakowska

Zmiana warty!

Na czele każdej inspektorii stoi inspektor. Pełni on swoją posługę w jedności z Przełożonym Generalnym, z miłością i zmysłem duszpasterskim, mając na uwadze kształtowanie braterskiej wspólnoty inspektorialnej. Z pomocą swojej Rady animuje życie zakonne i działalność apostolską wspólnoty inspektorialnej, dba o formację członków, zwłaszcza nowicjuszów i młodych współbraci, kieruje i kontroluje administracją dóbr inspektorii i poszczególnych domów.

Te słowa z art. 161 Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego od 7 stycznia 2017 r. dotyczą ks. Adama Parszywki. W tym dniu w Krakowie miała miejsce szczególna uroczystość – instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka.  Continue reading

Konsultacje na nowego przełożonego

DSC_7937.NEFInspektora mianuje Przełożony Generalny za zgodą swej rady, po uprzedniej szerokiej konsultacji zainteresowanej inspektorii. Zgodnie z zaleceniami art. 162. naszych Konstytucji, dnia 22 kwietnia na Łosiówce odbyła się konsultacja na nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej.  Continue reading

Kolejne Savionalia na Łosiówce, tym razem radość miarą świętości

fot. Marcin KozaSavionalia 2014 to 23. edycja Inspektorialnego Święta Młodych. Savionalia 2014 to również zakończenie przygotowań do jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko. Savionalia 2014 to spotkanie 1213 młodych osób z 27 placówek krakowskiej inspektorii. Wreszcie Savionalia 2014 to już historia…

Continue reading