kwartalny dzień skupienia

Kwartalny dzień skupienia

Duszpasterskie i misyjne nawrócenie Kościoła jest główną myślą pontyfikatu papieża Franciszka. Pisał o tym papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Ojciec Święty pisał, że zadaniem duszpasterzy jest „głoszenie Chrystusa”, które „oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń”. (EG 167) Continue reading

Dzień Skupienia z błogosławionymi Oratorianami z Poznania

Każdego miesiąca wspólnota salezjańska odbywa swój dzień skupienia. W naszym domu miał on miejsce 20 i 21 stycznia. Zawsze prowadzony jest przez zaproszonego gościa. Tym razem był nim ks. dr Jarosław Wąsowicz – nasz współbrat należący do inspektorii pilskiej. Continue reading

Gotowi na odejście…

Kopia DSC_0972.NEFDni skupienia to dla nas salezjanów okazja nie tylko do wysłuchania konferencji, pójścia do spowiedzi i adorowania Pana w Najświętszym Sakramencie. Każdy z takich dni to tak naprawdę czas przygotowania się na spotkanie z Bogiem w wieczności. Taki jest sens, jaki zostawił nam nasz założyciel św. Jan Bosko nazywając te szczególnie momenty naszego życia ćwiczeniem dobrej śmierci. Continue reading