łukasz burnicki

Ustanowieni, by służyć

img_0206-kopiaKsiądz Bosko mawiał, że powołanych do zgromadzenia salezjańskiego przyprowadza Maryja. Dla podkreślenia tego faktu, wydarzenia związane z naszą formacją staramy się łączyć z uroczystościami ku Jej czci. Dlatego to właśnie 8 grudnia br. posługę akolitatu przyjęło dwunastu naszych współbraci: Continue reading

Viva Cristo Rey!

20161119_105102Każde królestwo, również to Boże potrzebuje ludzi, którzy oddadzą się na wyłączną służbę Królowi i będą pomagać swoim współsługom w wypełnianiu poleceń władcy. Takimi osobami w Kościele są z pewnością osoby zakonne oraz kapłani. Doświadczenie powołania zakonnego i kapłańskiego jest doświadczeniem Boga, który króluje w życiu powołanego. W tym duchu reprezentanci wspólnoty salezjańskiej naszego seminarium wzięli udział w centralnych uroczystościach uznania panowania Chrystusa w naszym życiu osobistym, społecznym i politycznym, które odbyły się w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 r.  Continue reading

XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne

dsc_9733Sakrament namaszczenia chorych to misterium Kościoła, które po Soborze Watykańskim II przeżywa swój renesans. Niestety wciąż, w rozumieniu wielu osób jest raczej „ostatnim namaszczeniem” niż sakramentem uzdrowienia, przeznaczonym dla cierpiących a nie jedynie dla konających. Jemu właśnie poświęcone zostało XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne -„Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś”, zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Continue reading

60 lat kapłaństwa

Kopia _DSC0104Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego
(Św. Jan Maria Vianney)

Sentencję tę, zaczerpniętą z wypowiedzi świętego proboszcza z Ars wciela w swoje życie salezjański kapłan Henryk Badura, który wraz ze wspólnotą seminaryjną i zaproszonymi gośćmi 3 czerwca świętował swoją sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. Continue reading