salezjanie

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNE POŚWIĘCONE OSOBIE ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA

Abp Antoni Baraniak, salezjanin, pełnił funkcję sekretarza ks. Prymasa Augusta Hlonda, a po jego śmierci jego następcy ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W dniu internowania kard. Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953, został aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowickiej, gdzie przez trzy lata był okrutnie torturowany. Celem oprawców było wymuszenie złożenia fałszywych zeznań obciążających Prymasa Wyszyńskiego i umożliwiających wytoczenie mu pokazowego procesu sądowego. Heroiczna postawa abpa Baraniaka uniemożliwiła władzom komunistycznym realizację sprawdzonego już na Węgrzech, w Czechosłowacji i Chorwacji scenariusza skazania zwierzchnika Kościoła, a co się z tym wiązało również jego dyskryminacji i wykluczenia z życia społecznego.

Uroczystość świętego Józefa

W tym roku trochę nietypowo, bo 20 a nie 19 marca, obchodziliśmy w Kościele powszechnym Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dla nas, Salezjanów, jest to dzień szczególny, gdyż święty Józef jest jednym z głównych patronów naszego Zgromadzenia. Continue reading

Białe szaleństwo!

Pierwszy semestr roku akademickiego 2016/17 minął. Sesja też już dobiegła końca. Wyruszyliśmy więc na zasłużony odpoczynek. W te ferie naszym celem stał się Korbielów – tam pod opieką Księży Dyrektora, Prorektora, Spowiednika i Księdza Wojciecha udali się współbracia kursów III, IV i V, zaś diakoni wraz z Księdzem Katechetą pojechali do Zakopanego.  Continue reading

Zmiana warty!

Na czele każdej inspektorii stoi inspektor. Pełni on swoją posługę w jedności z Przełożonym Generalnym, z miłością i zmysłem duszpasterskim, mając na uwadze kształtowanie braterskiej wspólnoty inspektorialnej. Z pomocą swojej Rady animuje życie zakonne i działalność apostolską wspólnoty inspektorialnej, dba o formację członków, zwłaszcza nowicjuszów i młodych współbraci, kieruje i kontroluje administracją dóbr inspektorii i poszczególnych domów.

Te słowa z art. 161 Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego od 7 stycznia 2017 r. dotyczą ks. Adama Parszywki. W tym dniu w Krakowie miała miejsce szczególna uroczystość – instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka.  Continue reading